La il•luminació és imprescindible per poder gaudir del jardí un cop s’ha post el sol. Per això, un bon enllumenat és aquell que aconsegueix un equilibri entre l’estètica i la funcionalitat. Així, il•luminar adequadament els accessos, els camins i els espais destinats a seure i a fer-ne ús es converteix en una tasca tan important com realçar un arbre en concret, jugar amb les ombres o destacar els relleus del jardí. En aquest aspecte, l'elecció dels colors, la intensitat de la llum, i si és natural o artificial jugarà un paper també molt destacat. La il·luminació exterior, a més, ha d’obeir a estrictes regles de seguretat i ha de tenir un índex de protecció (IP) que aprovi les instal·lacions permanents en llocs humits.