Un jardí ecològic és aquell que aprofita els mitjans que la pròpia natura ofereix per a l'autoregulació dels processos naturals. És a dir, és un jardí respectuós amb l’entorn, autosuficient i sostenible. Però fer un jardí ecològic requereix un plantejament molt diferent al de fer un jardí convencional. Es tracta de no malbaratar aigua ni recursos, el que comporta un important estalvi econòmic; i de seleccionar plantes autòctones, que resisteixen millor la sequera i les plagues i, per tant, redueixen la necessitat d’aplicar plaguicides que, si fos necessari emprar, serien ecològics.