Davant el repte del canvi climàtic i l'extinció dels recursos naturals, a SATIVA jardiners li oferim l’oportunitat de contractar un manteniment ecològic. Es tracta d’un servei lliure de maquinària de combustió i de fitosanitaris i adobs químics, basat en la constància i en l’observació. Emprem eines manuals i maquinària amb alimentació de bateria de liti-ió per eliminar el consum de combustible fòssil, de residus contaminants i de gasos, així com de contaminació acústica. Evitem l’ús d’herbicides i insecticides sintetitzats químicament, els quals són altament nocius per la salut i persisteixen durant molt de temps en el medi ambient, per eliminar la toxicitat per a les persones i la majoria dels animals vertebrats, quedant òbviament a resguard les mascotes de la llar. Substituïm els adobs químics per fertilitzants orgànics i adobs minerals naturals per enriquir el sòl també a llarg termini i esquivar la contaminació de les aigües subterrànies. I, sobretot, observem el jardí per eliminar manualment les possibles plagues i adaptar la sembra, la poda i la recol·lecció al cicle natural de les plantes.