Un tractament de plagues ecològic és aquell que permet prevenir, controlar o eliminar les plagues o malalties de les plantes mitjançant processos no contaminants pel medi ambient. D’aquesta manera s’eviten danys irreversibles a les plantes afectades i la propagació a altres exemplars, a més de pal·liar les molèsties que la plaga en qüestió pugui ocasionar a les persones i animals. A SATIVA jardiners disposem dels coneixements i de l'experiència sobre la biologia de les espècies per decidir quins són els millors tractaments per a cada cas. Habitualment, introduir fauna auxiliar autòctona que actuï com a depredador d'altres animals considerats nocius evitarà la necessitat d'aplicar productes fitosanitaris i serà més que suficient. Però quan el risc d'extensió o el grau d'afectació de la plaga ho fan necessari per la seva virulència o per les molèsties que poden tenir en la població, caldrà ruixar l'espècie a tractar, ja sigui amb productes biològics o, quan no hi hagi al mercat alternatives d'origen natural autoritzades, productes de síntesi química. Algunes de les plagues que controlem són el pugó, l’aranya vermella, l’aranya blanca, l’aranya groga, la mosca blanca, el cotonet, la psila, el tigre del plàtan, el trip i els cucs blancs.